سینما؟ ,میره سینما؟
آیا واقعا همسر ها نمیتونن همدیگر رو ارضا کنن که به خیانت کشیده میشه کارشون یا بوالهوس شدن ؟!!!
من یک پسر جووون و مجرد این قدرت رو در خودم میبینم که اگه با یک نفر در ارتباط باشم همه لحاظ ارضا میشم و خیانت نمیکنم...نمیدونم شاید منم اگه مزه ش رو بچشم دلم مدلهای مختلف بخواد
بقول یک متاهل...هر کی تلویزیون توو خونه داره دیگه نباید بره سینما؟!!
ولی خاک توو سرش...کسی نبود بهش بگه راستی زنت هم میره سینما؟!
منبع اصلی مطلب : خلوتی سرد
برچسب ها : سینما؟ ,میره سینما؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : زنت هم میره سینما؟